شیعهیکی از حلقه ­های فقه سیاسی شیعه کتاب اللُمعة الدمشقیه فی فقه الامامیة از ابوعبدالله محمدبن مکی عاملی جزینی مشهور به شهید اول (شهید 786 ﻫ.ق) است.

اهمیت این کتاب در فقه سیاسی از آن رو است که به درخواست یک حکومت شیعه مذهب در ایران نوشته شده است

 

----2_~1

 

 


برچسب‌ها: سربدارانعبدالرزاق باشتینیخواجه علی مویدامیران سربدارانکتاب اللمعه

منبع اصلی مطلب : باشتین خاستگاه سربداران
برچسب ها : شیعه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : اللمعه کتابی مهم در فقه سیاسی شیعه که به خواست امیران سربداران تألیف شد