مقتول ,سبزوار ,الله ,حکومت ,سربداران ,الدین ,مقتول سبزوار ,انتخاب مقتول ,حیدر قصاب ,سربداران سبزوار ,حکومت سربداران ,انتخاب مقتول سبزوار ,حکومت
فهرست نام امیران حکومت سربداران سبزوار

فهرست نام امیران حکومت سربداران سبزوار

 

45545454545434445887سربداران اولین حکومت شیعیه ۱۲ امامی ومردمی ایران در سالهایی است  که کشور در زیر تاخت وتاز سم اسبهای مغولان قرار گرفته بود و مردمان خراسان علیه بیداد وستم دشمن متجاوز تحت آموزه های مذهبی شیخ خلیفه مازندرانی ودلاوریهای پهلوان عبدالرزاق باشتینی این نهضت را به پایتختی دارالمومنین سبزوار بوجود آوردند.
نهضتی که با گذشت سالها هنوز نقش پر رنگ آن در تاریخ سیاسی مذهبی کشور کم رنگ نشده است واین نهضت پس از سالها الگویی برای ایستادگی در برابر ظلم ستمگران تلقی می شود جنبشی که از سال ۷۳۷ه.ق آغاز شد وتا سالها باقی ماند. در جدول پیش رو با فهرست نام ومشخصات۱۲ امیران سربدار آشنا می شوید

 

فرمانروایان

سالهای حکومت

نحوه به قدرت رسیدن

نحوه مرگ

مکان مرگ

۱

عبدالرزاق بن فضل الله باشتینی

۷۳۸-۷۳۶ق

رهبری شورش

مقتول

سبزوار

۲

وجیه الدین مسعود بن فضل الله

۷۴۵-۷۳۸ق

بعد از قتل برادر

مقتول

رستمدار

۳

آی تیمور محمد

۷۴۸-۷۴۵ق

با انتخاب

مقتول

سبزوار

۴

کلو اسفندیار

۷۴۸-۷۴۷ق

با پیشنهاد شمس الدین علی

مقتول

سبزوار

۵

شمس الدین فضل الله

۷۴۸-۷۴۷ق

با انتخاب توسط لطف الله

کناره گیری از حکومت

———-

۶

شمس الدین علی

۷۵۲-۷۴۸ق

با پیشنهاد

مقتول

سبزوار

۷

یحیی کرابی

۷۵۸-۷۵۳ق

با انتخاب

مقتول

سبزوار

۸

ظهیرالدین کرابی

۷۵۸-۷۵۳ق

با حمایت حیدر قصاب

مخلوع

————-

۹

حیدر قصاب

۷۶۱-۷۶۰ق

با برکناری کرابی

مقتول

اسفراین

۱۰

لطف الله

۷۶۲-۷۶۱ق

با کمک دیگران

مقتول

قلعه دستجردان

۱۱

حسن دامغانی

۷۶۶-۷۶۲ق

با قتل لطف الله

سربداران خود

قلعه شغان

۱۲

خواجه علی مؤید

۷۸۳-۷۶۶ق

با قتل دامغانی

در جنگ با لر کوچک

خرم آباد

 
منبع اصلی مطلب : باشتین خاستگاه سربداران
برچسب ها : مقتول ,سبزوار ,الله ,حکومت ,سربداران ,الدین ,مقتول سبزوار ,انتخاب مقتول ,حیدر قصاب ,سربداران سبزوار ,حکومت سربداران ,انتخاب مقتول سبزوار ,حکومت
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : فهرست نام امیران حکومت سربداران سبزوار